Mas laga matajiyay “qado” yaab badan oo uu boobsiis ku cunay